خبرگزاری هرانا
خبرگزاری هرانا

گزارشات دوره ای

گزارش سالانه نقض حقوق بشر – ویژه ۱۳۹۲

خبرگزاری هرانا – گزارش حاضر، خلاصه ای از پنجمین گزارشی است که عطف به تصمیم شورای مرکزی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جهت بررسی سالانه نقض حقوق . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در فروردین ماه ۹۳

اولین ماه سال ۱۳۹۳ در حالی آغاز شده است که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، کما فی السابق به قوت خود باقی ست. مراجعه ی گارد زندان . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در اسفند ماه ۹۲

در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص‌های ۱۳ رسته به شرح زیر است. در بررسی . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص‌های ۱۳ رسته به شرح زیر . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در دیماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در دی ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص‌های ۱۳ رسته به شرح زیر . . .

گزارش سالانه آماری – تحلیلی نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال ۲۰۱۳

خبرگزاری هرانا – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری، تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در آذرماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در آذر ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص‌های ۱۳ رسته به شرح زیر . . .

هرانا؛ گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در آبانماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در آبان ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص‌های ۱۳ رسته به شرح زیر . . .

از اکتبر تا اکتبر – گزارش تفصیلی آماری اعدام در ایران

خبرگزاری هرانا – در بازه زمانی ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، حداقل ۵۳۷ نفر در نقاط مختلف ایران از راه حلق آویز اعدام شدند که این . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در مهر ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در مهرماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته به شرح زیر . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در شهریور ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در شهریورماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته به شرح زیر . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته ذکر شده . . .

خبرگزاری هرانا