خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]
خبرگزاری هرانا

گزارشات دوره ای

از اکتبر تا اکتبر – گزارش تفصیلی آماری اعدام در ایران

خبرگزاری هرانا – در بازه زمانی ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، حداقل ۵۳۷ نفر در نقاط مختلف ایران از راه حلق آویز اعدام شدند که این . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در مهر ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در مهرماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته به شرح زیر . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در شهریور ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در شهریورماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته به شرح زیر . . .

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته ذکر شده . . .

خبرگزاری هرانا