خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > حقوق آکادمیک  >  مدارس کپری ایرندگان خاش؛ ۱۷۰۰ دانش آموز فاقد امکانات آموزشی

مدارس کپری ایرندگان خاش؛ ۱۷۰۰ دانش آموز فاقد امکانات آموزشی

خبرگزاری هرانا ـ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ۱۷۰۰ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ خاش به دلیل در اختیار نداشتن فضای آموزشی و امکانات و تجهیزات مطلوب ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا،  با وجود اینکه نیمی ﺍﺯ سال تحصیلی می‌گذرد ﻭ در فصل سرما قرار داریم، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﮐﭙﺮﯼ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪﯼ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺍﺳﺖ.

به دنبال انتشار تصاویری از وجود مدارس کپری در بخش ایرندگان عضو شورای بخش ایرندگان در این خصوص گفت: “ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ و مهمتر از آن تحصیل در کپر باعث شده شور و نشاطی در ﻣﺪﺍﺭﺱﺑﺨﺶ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍشته باشد”.

محسن دادکانی افزود: “ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﮐﻦﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮔﻼﯾﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ مدارس کپری ﻫﺴﺘﻨﺪ”.

وی افزود: “محرومیت ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ بخش ایرندگان ﻭ ﻓﻘﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ آن ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ”.

دادکانی اظهار داشت: “مدرسه ستارخان در روستای انجیروک ایرندگان با تعداد ۲۵خانوار و پانزده دانش آموز و همچنین مدرسه شهید مراد بامری در روستای درگ ملاء با ۳۰ خانوار و۲۴ دانش آموز نمونه هایی از مدارس کپری موجود در بخش ایرندگان می باشند”.

وی گفت: “ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ، ﺿﻌﻒ ها ﻭ ﺳﺴﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ”.

سال گذشته نیز تصاویری از این گونه مدارس در فضای مجازی منتشر شد که روابط عمومی آموزش و پرورش عشایری استان در واکنش به آن اظهار داشت: “ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺳﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺪﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ”.

ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ۱۷۰۰ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ خاش به دلیل در اختیار نداشتن فضای آموزشی و امکانات و تجهیزات مطلوب ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید