خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > سایر گروهها  >  بیانیه کانون صنفی معلمان در خصوص احکام سنگین فعالان صنفی معلمان

بیانیه کانون صنفی معلمان در خصوص احکام سنگین فعالان صنفی معلمان

بیانیه کانون صنفی معلمان در خصوص احکام سنگین فعالان صنفی معلمان

خبرگزاری هرانا – کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به مناسبت آغاز سال تحصیلی و همزمانی آن با صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان صنفی معلمان بیانیه‌ای صادر کرده و آورده است: بهبود شرایط نابسامان فعلی که ناشی از بی‌تدبیری‌های مجریان دولت قبل است، همدلی وهماهنگی مسوولان هرسه قوه رامی طلبد. وهرچند، حل معضلات اقتصادی جامعه، مورد توجه دولت قرارگرفته، لیکن روشن است بدون توقف اجرای احکام قضایی مذکور وبرطرف نمودن محدودیت‌های ایجاد شده برای نهادهای مدنی وکنشگران صنفی، تلاش‌های دولت تدبیر وامید برای خروج از شرایط بحرانی کنونی، راه به جایی نخواهد برد وبی شک این دولت، پشتوانهٔ مردمی خود راازدست خواهد داد.

به گزارش صفحه فیسبوکی کانون صنفی معلمان، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

به نام خداوند جان وخرد

مهر، ماه شکوفایی خرد وتنفس درهوای پاک دانایی وماه مهرومحبت فرارسید. اما، چند سالی است که ما آموخته‌ایم اول مهررا با بی‌مهری مسولان نسبت به فرهنگیان آغازکنیم.

هنوز کوتاه زمانی ازنگارش نامه‌های کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به روسای قوای مجریه وقضاییه نگذشته است که ناچاریم باردیگر حدیث تظلم خواهی خویش راتکرارکنیم.

متاسفانه، باوجود تغییر دولت وبهبود نسبی فضای سیاسی کشور که باخبر خوش آزادی برخی زندانیان سیاسی نیز همراه بوده است ودرحالی که تصور می‌کردیم همکاران خوب ما آقایان بداقی، باقری و… که چندسالی است مظلومانه شرایط سخت زندان ودوری ازخانواده راتحمل می‌کنند به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند ناباورانه شاهد صدور احکام سنگین زندان برای آقایان علی اکبرباغانی ومحمودبهشتی لنگرودی هستیم. واین درحالی است که فعالان دیگری همچون اسماعیل عبدی، مختاراسدی، علیرضاهاشمی و… نیزدروضعیتی مشابه به سر می‌برند. واحکام گوناگون تعلیق وتبعید وانفصال ازخدمت دراستان‌های مختلف کشور علیه کنشگران صنفی همچنان ادامه دارد.

گویا هیچ یک از دست اندرکاران، جملهٔ عالیترین مقام رسمی کشور: «… سیاست قوهٔ قضاییه رااین قراردهید که مسالهٔ زندان حل شود، هم ازجنبهٔ مجازاتی وهم هرچقدر ممکن است مجازات زندان کاهش پیداکند… زندان پدیده‌ای نامطلوب برای خودزندانی، خانوادهٔ او ومحیط کارش…» که مورد تاکید ایشان است را نمی‌خواهند جامهٔ عمل بپوشانند!

پرسش کنونی ما این است: معلمانی که دغدغهٔ حمایت ازحقوق صنفی فرهنگیان، آن هم به شکلی کاملا مسالمت آمیز راداشته ودارند، درراستای کدام یک ازقوانین حقوقی ومدنی زندانی شده یا می‌شوند؟

آیا این گونه حبس‌ها وتبعید‌ها، باعث نمی‌شود همهٔ کسانی که آنان را می‌شناسند وبه صداقت وبی گناهیشان ایمان دارند، نسبت به اینکه زندان محل حضور افراد بزهکار، مجرمان خطرناک و… است تردید کنند؟

آیا عدم حضور این عزیزان درجامعه، موجب یاس وناامیدی هزاران معلمی که به وعده‌های دولت تدبیروامیدوجناب آقای روحانی که اعلام داشته‌اند «ازتشکل‌های صنفی، مدنی ومردم نهاد درتصمیم گیری‌ها، مشورت خواهم گرفت» نخواهدشد؟

به راستی، این گونه برخورد‌ها باموجه‌ترین ودلسوز‌ترین منتقدان که نه داعیهٔ قدرت دارند ونه سودای ریاست، منطبق باکدام یک از اصول حقوقی، انسانی واسلامی است؟

اکنون، خانواده وهمکاران محمودبهشتی لنگرودی وعلی اکبرباغانی اززندانی شدن این دوعزیز، آن هم در آغاز سال تحصیلی جدید به شدت نگران هستند. چنین رخدادی، بی‌تردید پیام امید بخشی برای دلسوزان کشور، ازجمله دل بستگان به بهبود اوضاع ویا توقف روند نامطلوب گذشته، نخواهد داشت.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) براین باوراست که: بهبود شرایط نابسامان فعلی که ناشی از بی‌تدبیری‌های مجریان دولت قبل است، همدلی وهماهنگی مسوولان هرسه قوه رامی طلبد. وهرچند، حل معضلات اقتصادی جامعه، مورد توجه دولت قرارگرفته، لیکن روشن است بدون توقف اجرای احکام قضایی مذکور وبرطرف نمودن محدودیت‌های ایجاد شده برای نهادهای مدنی وکنشگران صنفی، تلاش‌های دولت تدبیر وامید برای خروج از شرایط بحرانی کنونی، راه به جایی نخواهد برد وبی شک این دولت، پشتوانهٔ مردمی خود راازدست خواهد داد.

براین اساس کانون صنفی معلمان، تحقق خواسته‌های برحق زیر را درآستانهٔ ورود به سال تحصیلی جدید، نشانهٔ توجه مسوولان کشور به افکار عمومی فرهنگیان وتوجه راستین آنان به این بخش تاثیرگذار جامعه تلقی می‌نماید:

– توقف فوری اجرای حکم زندان برای آقایان علی اکبرباغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان ومحمودبهشتی لنگرودی بازرس وسخنگوی این تشکل.

– رفع کلیهٔ احکام مبتنی برحبس تعلیقی، تبعید و… ازمعلمان فعال درنهادهای صنفی کشور.

– پایان بخشیدن به دورهٔ حبس تمامی معلمان زندانی دریک محدودهٔ زمانی قابل قبول.

-رفع محدودیت‌ها وموانع فراقانونی، برای فعالیت‌های قانونی وآزادانهٔ نهادهای صنفی فرهنگیان.

بی‌شک اتخاذ تصمیم‌های مدبرانه برای تحقق این خواسته‌ها، نوید بخش بازگشت فضای امنیت واعتدال درجامعه، به خصوص دربین فرهنگیان کشورخواهد بود.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

۳/۷/۹۲

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید