خانه  > اقلیت های ملی  >  هرانا؛ محکومیت دو نفر از فعالین آذربایجان در دادگاه انقلاب تبریز

هرانا؛ محکومیت دو نفر از فعالین آذربایجان در دادگاه انقلاب تبریز

خبرگزاری هرانا – دو نفر از فعالین آذربایجانی بنامهای بهنام و بهرام جعفری در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز هرکدام به پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام و بهرام جعفری در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر هر کدام به پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

این دو فعال مدنی آذربایجان به همراه سه فعال دیگر به نامهای حسین اصل اریشتنابی، اکبر مهاجری و حسین میرزا خانی روز اول خرداد ماه ۱۳۹۱ و در جریان تجمع اعتراضی به خشکاندن دریاچهٔ اورمیه در شهر تبریز توسط مامورین اطلاعات دستگیر شده بودند.

این افراد پس از دستگیری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز اعزام و توسط بازپرس شعبه مذکور (حسن هاشم‌زاده) تحت عنوان مجرمانهٔ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور تفهیم اتهام شدند.

گفتنی است، بهنام و بهرام جعفری مضافا به اتهام مذکور اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی نیز منتسب شده بود. چهار نفر از این متهمان به استثنای حسین اصل اریشتنابی پس از بیست روز بازداشت در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات تبریز با قرار وثیقه آزاد شده بودند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات نام بردگان در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده بود. دادگاه مذکور یک هفته پس از برگزاری همهٔ این فعالین مدنی آذربایجان را از اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور تبرئه کرده ولی بهنام و بهرام جعفری را از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی مقصر دانسته است.

بدین ترتیب حسین اصل اریشتنابی نیز بعد از تحمل سه ماه و ده روز حبس از زندان آزاد شده است.

گفتنی است، وکالت آقایان اکبر مهاجری و حسین میرزا خانی بر عهدهٔ مهدی جعفرزاده و وکالت آقایان بهنام و بهرام جعفری بر عهدهٔ جعفر افشار نیا بوده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید