خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, زندانیان  >  پدر حسین رونقی: آزادی فرزندم و امنیت خانواده‌ام را می‌خواهم

پدر حسین رونقی: آزادی فرزندم و امنیت خانواده‌ام را می‌خواهم

خبرگزاری هرانا – سید احمد رونقی ملکی پدر زندانی سیاسی حسین رونقی ملکی طی دو نامه جداگانه به دادستان و معاون وی می‌نویسد: “نامه را اینجانب به دادسرای اوین بردم آنجا سربازان بعد از یک ساعت نامه را به اجرای احکام  تحویل دادند. بعد از نیم ساعت با من تماس گرفتند حسین را خواستند گفتم حسین رفته بیمارستان  گفتند زنگ بزنید بیاید با تماس من حسین بدون درمان از بیمارستان آمد و بردند داخل دادسرا و ساعت سه به ما گفتند که حسین بازداشت است چون فراری بوده و آقای خدابخشی نوشته بود من از آقای خدابخشی سوال میکنم که چگونه فرزندم فراری بوده؟ اولا تحمل عدم کیفری از کمیسیون پزشک قانونی شهرک غرب داشتند و دوما قاضی پرونده به ایشان مرخصی داده بود و سوما دادستانی محترم موافقت کرده بودند که اگر حسین فراری بوده روز سه  شنبه به من زنگ زدند من هم روز  شنبه آوردم تحویل شما دادم جناب آقای دادستان از ۹/۱۲/۹۳ ساعت ۳ بعد از ظهر سید حسین رونقی ملکی در قرنطینه به سر میبرد با بدترین شرایط برخورد میشود تهدید کرده اند اگر کوچک ترین حرکتی کنید از بین خواهیم برد…”

متن کامل نامه سیداحمد رونقی به دادستان و معاون وی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته در زیر می‌آید:

محضر دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

جناب آقای جعفر دولت آبادی

سلام علیکم

احتراما به استحضار دادستان محترم میرسانم برای خود وظیفه میدانم کسانی که به کشور و ملت خدمت میکنند به عنوان یک شهروند ایرانی تقدیر و تشکر بنمایم . جناب آقای دادستان اینجانب سید احمد رونقی ملکی از حضر تعالی و معاون اول دادستان محترم جناب آقای یوسفی و کارکنان دادستانی محترم و رئیس حفاظت اطلاعات زندان اوین تشکر خود را ابراز می نمایم جناب آقای دادستان روز سه شنبه از دفتر آقای خدابخشی معاون محترم دادستان در امور زندانها به اینجانب زنگ زدند که حسین جهت اعزام به پزشک قانونی خودش را معرفی نماید. مقرر شد روز شنبه همراه فرزندم به دادستانی به حضور آقای خدابخشی برسم و ساعت ۹ صبح به دفتر پیگیری ویژه دادستانی رسیدم چون ایشان حضور نداشتند نامه ای مورخه ۹/۱۲/۹۳ نوشته بودم رونوشت آن به معاون اول دادستان محترم جناب آقای یوسفی نوشته بودم به شماره ثبت ۲۰۱/۱۳۴۷۹/۹۰۰۱ مورخه ۹/۱۲/۹۳ در دفتر کل دادستانی محترم ثبت شده است و نامه آقای خدابخشی را به دفتر ایشان تقدیم کردم ایشان چون در دفتر دادستانی جلسه داشتند آنجا کار کنان گفتند که نامه ای هست که باید بنویسیم و ببریم به اجرای احکام دادسرای شهید قدسی ۳۳ اوین و جوابش را تا ساعت ۱۲ بگیریم و بیاوریم .

۲- نامه را اینجانب به دادسرای اوین بردم آنجا سربازان بعد از یک ساعت نامه را به اجرای احکام  تحویل دادند. بعد از نیم ساعت با من تماس گرفتند حسین را خواستند گفتم حسین رفته بیمارستان  گفتند زنگ بزنید بیاید با تماس من حسین بدون درمان از بیمارستان آمد و بردند داخل دادسرا و ساعت سه به ما گفتند که حسین بازداشت است چون فراری بوده و آقای خدابخشی نوشته بود من از آقای خدابخشی سوال میکنم که چگونه فرزندم فراری بوده؟ اولا تحمل عدم کیفری از کمیسیون پزشک قانونی شهرک غرب داشتند و دوما قاضی پرونده به ایشان مرخصی داده بود و سوما دادستانی محترم موافقت کرده بودند که اگر حسین فراری بوده روز سه  شنبه به من زنگ زدند من هم روز  شنبه آوردم تحویل شما دادم جناب آقای دادستان از ۹/۱۲/۹۳ ساعت ۳ بعد از ظهر سید حسین رونقی ملکی در قرنطینه به سر میبرد با بدترین شرایط برخورد میشود تهدید کرده اند اگر کوچک ترین حرکتی کنید از بین خواهیم برد آقای دادستان جان فرزند من در خطر است امروز نیز دفتر پیگیری دادستان را در جریان قرار داه ام و از دقتر آقای خدابخشی گفتند که در زندان با آقای خدابخشی تماس گرفتیم قرار شد که حسین را به بند ۳۵۰ ببرند و متاسفانه این دروغ بوده است. ساعت ۳۰/۵ دقیقه تماس گرفته الان نیز در قرنطینه است و نبود دارو و نبود امکانات پزشکی در جایی نگه داشته اند که سر پا ایستاده است جناب آقای دادستان جان فرزندم در خطر است  میخواهند فرزندم را بکشند.عفو رهبری عید فطر به حال فرزندم شامل میشود ولی متاسفانه تا کنون در خواست هایی که به جنابعالی و به آقای خدابخشی دادیم جواب قانونی به اینجانبان نداده اند من امروز چندین بار به دفتر جنابعالی زنگ زدم مسئول تلفنخانه اجازه ندادند که با یکی از مسئولین دفتر جنابعالی تماس بگیرم. آیا این میتواند به نظام و مردم خدمت بنماید و دوما چندین بار به اجرای احکام زنگ زدم،  داخلی را گرفتم گوشی را برداشتند و گذاشتند روی زمین حتی یک بار جواب ندادند که ببینند یک شهروند ایرانی دردش چیه ؟ من متاسفم به رئیس اجرای احکام  دادسری شهید قدوسی اوین که با یک مریض که کلیه اش را از دست داده و جانش در خطر می باشد این چنین رفتار میکنند . از دادستان محترم تقاضای رسیدگی فوری و قانونی را دارم . سوما جناب آقای دادستان امنیت ملت ایران دست قوه قضائیه است اگر چنین باشد جناب آقای دادستان من و خانواده ام و فرزندانم در کشور امنیت جانی نداریم  و ضمنا به استحضار دادستان محترم میرسانم فرزندم قبلا از آقای خدابخشی درخواست کرده بود که من مریضم و حالم وخیم است دارم میمیرم اقای خدابخشی نیز گفته بود خیلی ها مرده اند چند روز در صدای بی بی سی  مطرح کرده اند تمام شده رفته و شما هم یکی از آنها میباشید.

اینجانب پدر حسین رونقی ملکی در آن تاریخ به آقای خدابخشی نامه نوشته بودم این چنین بر خورد با یک زندانی صحیح نمیباشد . اینجانب سید احمد رونقی ملکی پدر زندانی سیاسی از رهبر انقلاب و دادستان محترم تهران جناب آقای جعفری دولت آبادی و رئیس قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات کشور و وزیر اطلاعات کشور و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران برای امنیت جان فرزندم سید حسین رونقی ملکی آزادی آن را و امنیت خانواده ام را تقاضا مندم .

با تقدیم احترمات

سید احمد رونقی ملکی پدر زندانی سید حسین ملکی

رونوشت :

۱-مقام معظم رهبری جهت استحضار.

۲-رئیس قوه قضائیه جهت استحضار.

۳- حفاظت اطلاعات کل کشور جهت استحضار.

۴-وزیر اطلاعات جهت استحضار.

۵- ریاست محترم اجرای احکام زندان اویت جهت استحضار.

۶- حفاظت اطلاعات زندان اوین جهت استحضار .

معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور زندانها

جناب آقای خدا بخشی

سلام علیکم

احتراما به استحضار مقام محترم قضایی میرساند اینجانب سید احمد رونقی ملکی پدر سید حسین رونقی ملکی کلیه مدارک پزشکی فرزندم به حضور دادستان محترم و بهداری زندان اوین و کمیسیون پزشک قانونی شهرک غرب تقدیم شده است. از طرفی دادستانی محترم فرزندم سید حسین به کمیسیون پزشک قانونی معرفی شده است نظریه کمیسیون محترم به دادستانی محترم ارسال شده است به استحضار دادستان محترم و معاون دادستان جناب آقای خدابخشی میرساند عفو و بخشش مقام معظم رهبری به حال فرزندم شامل میشود قبلا تقاضای عفو و بخشش فرزندم را به استحضار مقام محترم قضایی تقدیم نموده ام چند بار با دفتر جنابعالی تماس گرفته ام فرمودند جهت اقدام و برسی برای استعلام به مقامات ارسال گردیده است .جناب آقای خدابخشی اینجانب سید احمد رونقی فرزندم تا کنون در مرخصی بوده با هیچ کس مصاحبه نشده ام فرزندم نیز تحت درمان قرار داشته و هیچ فعالیت سیاسی نداشته؛  از دادستان محترم و معاون محترم دادستان تقاضا دارم برای نجات جان فرزندم عفو و بخشش مقام معظم رهبری به حال فرزندم شامل میشود تقاضا مندم چون فرزندم یک کلیه اش را از دست داده ناراحتی گوارشی دارد و سوزش ادرار و تکرار ادرار و پروستات نیز دارد اگر فرزندم به زندان برگردد با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد و جان فرزندم به خطر خواهد افتاد. قبلا نیز متخصصین و کمیسیون پزشک قانونی به حضورتان نتایج را ارسال نموده اند از دادستان محترم و مقامات قضایی و کشوری و لشکری که برای کشور جمهوری اسلامی ایران و مردم خدمت مینماید  نهایت تقدیر و تشکر را دارم . ضمنا در روز سه شنبه از دفتر جنابعالی با اینجانب تماس گرفته بودند مقرر گردیده روز شنبه خودم و فرزندم سید حسین در دادستانی به حضورتان برسیم.

با احترام

سید احمد رونقی ملکی

رونوشت :

۱-معاون اول دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران جهت استحضار.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید