خانه  > بانک زندانیان سیاسی  >  صبا کردافشاری

صبا کردافشاری

نام و نام خانوادگی: صبا کردافشاری
نام مستعار:
تاریخ یا سال تولد: ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷
اتهامات: اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
محکومیت: با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود
دادگاه اولیه: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری
مرجع تایید حکمشعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر
محل نگهداری زندان قرچک ورامین؛ در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۹ از بند زنان زندان اوین به این زندان تبعید شد.
تاریخ بازداشت: ۱۱ خرداد ۹۸
محکومیت های پیشین۶ ماه حبس تعزیری در سال ۹۷
وضعیت پزشکی:
سوابق: فعال مدنی مخالف حجاب اجباری

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید