خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

آرشیو بانک زندانیان سیاسی

نزار زکا

نام و نام خانوادگی: نزار زکا نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: “جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” محکومیت: ۱۰ سال زندان و چهار میلیون و ۲۰۰ . . .

مجتبی داداشی

نام و نام خانوادگی: مجتبی داداشی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: “توهین به رهبری”، “توهین به سران قوا” و “تبلیغ علیه نظام” محکومیت: ۳ سال حبس . . .

سالار پیرزادگان

نام و نام خانوادگی: سالار پیرزادگان نام مستعار: کوروش تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام محکومیت: ۳ سال و نه ماه حبس تعزیری دادگاه . . .

فرخ عبدی

نام و نام خانوادگی: فرخ عبدی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: “ارتباط با گروه‌های مخالف نظام” و “توهین به مقدسات” محکومیت: ۲ سال و ۶ . . .

علی کامرانی / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: علی کامرانی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری محکومیت: ۳ ماه حبس تعزیری دادگاه اولیه: شعبه دوم دادگاه . . .

عبدالواحد سلامت / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: عبدالواحد سلامت نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: عضویت در گروه‌های سلفی محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه مرجع . . .

رسول شایر / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: رسول شایر نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: عضویت در گروه‌های سلفی محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه مرجع . . .

رحمان فتاحی پور / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: رحمان فتاحی پور نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: عضویت در گروه‌های سلفی محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه . . .

محمد محمدی / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: محمد محمدی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: عضویت در گروه‌های سلفی محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه مرجع . . .

علی آراسته / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: علی آراسته نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام محکومیت: ۱۸ ماه حبس تعزیری دادگاه اولیه: شعبه یک دادگاه . . .

چیا نیکوند

نام و نام خانوادگی: چیا نیکوند نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: “همکاری با گروه‌های سلفی” محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه مرجع . . .

عبدالوهاب سیداحمدی / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: عبدالوهاب سیداحمدی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: “همکاری با گروه‌های سلفی” محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه مرجع . . .

نادر ناصری / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: نادر ناصری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: “همکاری با گروه‌های سلفی” محکومیت: دو سال و شش ماه حبس تعزیری دادگاه اولیه: شعبه ۲ دادگاه . . .

منوچهر کوکبی

نام و نام خانوادگی: منوچهر کوکبی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: هفت سال حبس تعزیری و دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه . . .

علی باریان

نام و نام خانوادگی: علی باریان نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: پنج سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به برازجان دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب . . .

محسن ابوالحسنی

نام و نام خانوادگی: محسن ابوالحسنی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: هفت سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به برازجان دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب . . .

مهدی بختیاری/آزاد شد

نام و نام خانوادگی: مهدی بختیاری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: هفت سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

غلام‌عباس آوازه

نام و نام خانوادگی: غلام‌عباس آوازه نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: هفت سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

رضا باوی

نام و نام خانوادگی: رضا باوی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: هفت سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

فرهاد نعیمی

نام و نام خانوادگی: فرهاد نعیمی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: هفت سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

محمود تقی‌پور

نام و نام خانوادگی: محمود تقی‌پور نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: شش ماه حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

کامران بهادری

نام و نام خانوادگی: کامران بهادری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: دو سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

مهدی ایمان‌زاده

نام و نام خانوادگی: مهدی ایمان‌زاده نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: یک سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

نیما آلیه

نام و نام خانوادگی: نیما آلیه نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اتهامات امنیتی محکومیت: شش ماه حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .