خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶, 21st of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۴:۴۵

آرشیو بانک زندانیان سیاسی

کیان نژادحسنی

نام و نام خانوادگی: کیان نژادحسنی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۱ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

امید مهدوی

نام و نام خانوادگی: امید مهدوی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۲ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

حسین جشن

نام و نام خانوادگی: حسین جشن نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۲ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

حسام معینی

نام و نام خانوادگی: حسام معینی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت:  ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از عضویت . . .

موسی فضلی‌پور

نام و نام خانوادگی: موسی فضلی‌پور نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۲ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

رضا نعمت‌اللهی

نام و نام خانوادگی: رضا نعمت‌اللهی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از عضویت در . . .

اکبر داداشی

نام و نام خانوادگی: اکبر داداشی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

امین سلیمانی

نام و نام خانوادگی: امین سلیمانی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از عضویت در . . .

بهزاد محمودی

نام و نام خانوادگی: بهزاد محمودی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: ۱۳۷۷ اتهامات: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام  و توهین به مقدسات  محکومیت: ۹ ماه . . .

نورمحمد افشار نادری

نام و نام خانوادگی: نورمحمد افشار نادری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: ۱۳۴۲ اتهامات: «تشویش اذهان عمومی» و «ارتباط با احزاب کرد مخالف نظام»  محکومیت: سه ماه حبس تعزیری . . .

اقبال قبادی

نام و نام خانوادگی:اقبال قبادی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: همکاری با احزاب کرد مخالف نظام محکومیت: ۲ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب سنندج . . .

شیما انتصاری

نام و نام خانوادگی: شیما انتصاری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه . . .

سیما انتصاری

نام و نام خانوادگی: سیما انتصاری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه . . .

آویشا جلال‌الدین

نام و نام خانوادگی:  آویشا جلال‌الدین نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری دادگاه . . .

نازیلا نوری

نام و نام خانوادگی: نازیلا نوری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه . . .

سجاد برادران

نام و نام خانوادگی: سجاد برادران نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات:- محکومیت: ۲ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل نگهداری: زندان . . .

حسن عباسی

نام و نام خانوادگی: حسن عباسی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات:- محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال محرومیت از فعالیت و . . .

محسن نوروزی

نام و نام خانوادگی: محسن نوروزی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات:- محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال محرومیت از فعالیت و . . .

مرتضی سهراب‌پور

نام و نام خانوادگی: مرتضی سهراب‌پور نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات:- محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال محرومیت از فعالیت و . . .

حسن شاهرضا

نام و نام خانوادگی: حسن شاهرضا نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات:- محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال محرومیت از فعالیت و . . .

محمدرضا شایان

نام و نام خانوادگی: محمدرضا شایان نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات:- محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل نگهداری: زندان . . .

فرشید ناصری

نام و نام خانوادگی:  فرشید ناصری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات:- محکومیت: ۱۲ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید . . .

فاطمه محمدی / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: فاطمه محمدی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه . . .

سید جماالدین محمدی

نام و نام خانوادگی:سید جماالدین محمدی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: “دست داشتن در بمب‌گذاری روستای حاجی جفان سلماس” و “عضویت در احزاب کرد . . .