خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶, 16th of July 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۴:۴۵

آرشیو بانک زندانیان سیاسی

احمد پولادخانی

نام و نام خانوادگی: احمد پولادخانی نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد:- اتهامات: محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان محکومیت: ۱۰ سال حبس در تبعید . . .

ایرج محمدی

نام و نام خانوادگی: ایرج محمدی نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد:- اتهامات:محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان محکومیت:  ۱۰ سال حبس در تبعید دادگاه . . .

محمدامین آگوشی

نام و نام خانوادگی: محمدامین آگوشی نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: – اتهامات:محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان محکومیت:  ۱۰ سال حبس در تبعید . . .

مصطفی علی احمد

نام و نام خانوادگی: مصطفی علی احمد نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان محکومیت: ۱۰ سال دادگاه اولیه: . . .

عبدالقادر بازیانی

نام و نام خانوادگی: عبدالقادر بازیانی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: محاربه از طریق ارتباط و همکاری با یکی از گروه های اپوزیسیون بلوچستان محکومیت: ۱۰ سال . . .

محمد سیف زاده پزشکان

نام و نام خانوادگی: محمد سیف زاده پزشکان نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: محاربه از طریق همکاری با یک سازمان مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران) . . .

فریبا کمال‌ آبادی / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: فریبا کمال‌ آبادی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محکومیت: ۱۰ . . .

محمود ناجی

نام و نام خانوادگی: محمود ناجی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: همکاری با دول خارجی محکومیت: ۱۵ سال حبس دادگاه اولیه: – مرجع تایید حکم: – . . .

محمد نظری

نام و نام خانوادگی: محمد نظری نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: ۱۳۵۰ اتهامات: محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان محکومیت: حبس ابد دادگاه اولیه: – مرجع . . .

محمد اکرمی پور

نام و نام خانوادگی: محمد اکرمی پور نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: محاربه و تبلیغ علیه نظام از طریق تغییر مذهب از تشیع به تسنن و تبلیغ . . .

کیوان رحیمیان / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: کیوان رحیمیان نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اجتماع و تبانی از طریق تدریس در  دانشگاه انلاین بهاییان محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری و ۹۷ . . .

کوروش زیاری

نام و نام خانوادگی: کوروش زیاری نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: ۱۳۴۳ اتهامات: تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهائی محکومیت: ۵ . . .

کمال کاشانی / آزاد شد

نام و نام خانوادگی:کمال کاشانی نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: ۱۳۳۷ اتهامات: تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهائی محکومیت: ۵ سال . . .

فواد مقدم

نام و نام خانوادگی: فواد مقدم نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اجتماع و تبانی از طریق راه اندازی و مشارکت در اداره دانشگاه انلاین بهاییان محکومیت: . . .

فواد فهندژ

نام و نام خانوادگی: فواد فهندژ نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: ۱۳۴۲ اتهامات: تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهائی محکومیت:  ۵ سال . . .

فرید آزموده

نام و نام خانوادگی: فرید آزموده نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: – اتهامات:همکاری به دول خارجی محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: – مرجع تایید حکم: . . .

فرهمند ثنایی / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: فرهمند ثنایی نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: ۱۳۴۵ اتهامات: تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهائ محکومیت: . . .

فرهاد فهندژ

نام و نام خانوادگی:فرهاد فهندژ نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: ۱۳۳۸ اتهامات:تبلیغ آیین بهایی و مشارکت در اداره تشکیلات بهایی محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری دادگاه . . .

فرهاد اقبالی

نام و نام خانوادگی:فرهاد اقبالی نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد: ١٣٣٧ اتهامات: تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهائی محکومیت: . . .

عفیف نعیمی

نام و نام خانوادگی: عفیف نعیمی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و تبلیغ . . .

عزیز الله سمندری / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: عزیز الله سمندری نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد:- اتهامات: عضویت فعال در تشکیلات بهایی، اقدام به ایجاد و راه اندازی یک برنامه کامپیوتری و . . .

صالح کهندل / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: صالح کهندل نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد:- اتهامات: محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران محکومیت:۱۰ سال حبس دادگاه اولیه: – مرجع تایید . . .

شهاب دهقانی / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: شهاب دهقانی نام مستعار: –  تاریخ یا سال تولد:- اتهامات: تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی محکومیت:چهار سال . . .

شمیم نعیمی

نام و نام خانوادگی : شمیم نعیمی نام مستعار:- تاریخ یا سال تولد:- اتهامات: تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی محکومیت: . . .