خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷, 14th of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۳۴:۳۴

آرشیو بانک زندانیان سیاسی

حمیدرضا امیراحمدی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا امیراحمدی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

مجید امیراحمدی

نام و نام خانوادگی: مجید امیراحمدی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

محمدرضا ابوالفتحی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ابوالفتحی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

امیر سلیمی چگینی

نام و نام خانوادگی: امیر سلیمی چگینی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

افشین سلیمی چگینی

نام و نام خانوادگی: افشین سلیمی چگینی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

امیر سیدی

نام و نام خانوادگی: امیر سیدی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

مجید رشیدی

نام و نام خانوادگی: مجید رشیدی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

مسعود علی‌مددی

نام و نام خانوادگی: مسعود علی‌مددی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

محمداسعد زمانی

نام و نام خانوادگی: محمداسعد زمانی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

سعید خموشی

نام و نام خانوادگی: سعید خموشی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

آرمین ابوالفتحی

نام و نام خانوادگی: آرمین ابوالفتحی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

آرمان ابوالفتحی

نام و نام خانوادگی: آرمان ابوالفتحی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع . . .

احسان صفاری

نام و نام خانوادگی: احسان صفاری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به زابل . . .

علی کریمی

نام و نام خانوادگی: علی کریمی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به برازجان و ۷۴ ضربه شلاق . . .

علیرضا آزادروش

نام و نام خانوادگی: علیرضا آزادروش نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به کهنوج . . .

جواد خیبر / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: جواد خیبر نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: نه ماه حبس تعزیری دادگاه اولیه:- مرجع تایید حکم:- محل نگهداری:- تاریخ بازداشت: ۱۳ . . .

رحیم خاطری / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: رحیم خاطری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: “همکاری با احزاب کرد مخالف نظام“ محکومیت: سه ماه و‌ یک روز حبس تعزیری دادگاه . . .

وحید خموشی

نام و نام خانوادگی: وحید خموشی نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۱۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به راین دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب . . .

خشایار دهقان

نام و نام خانوادگی: خشایار دهقان نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ‏۲ سال تبعید به برازجان دادگاه . . .

محمدقاسم اللهیاری

نام و نام خانوادگی: محمدقاسم اللهیاری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۲ سال حبس تعزیری دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب تهران مرجع تایید حکم: – محل . . .

امیر نوری

نام و نام خانوادگی: امیر نوری نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت خروج از . . .

احمد ایرانی‌خواه

نام و نام خانوادگی: احمد ایرانی‌خواه نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به برازجان دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب . . .

سعید دوراندیش

نام و نام خانوادگی: سعید دوراندیش نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به زابل دادگاه اولیه: دادگاه انقلاب . . .

محمود بغیار

نام و نام خانوادگی: محمود بغیار نام مستعار: – تاریخ یا سال تولد: – اتهامات: – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های . . .