خانه  > بانک زندانیان سیاسی  >  عبدالرضا کوهپایه

عبدالرضا کوهپایه

نام و نام خانوادگیعبدالرضا کوهپایه
 نام مستعار:
تاریخ یا سال تولد:
اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور
محکومیت: ۴ سال حبس
دادگاه اولیه: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی
مرجع تایید حکم:
محل نگهداریزندان اوین
تاریخ بازداشتزمستان ۱۳۹۶
محکومیت های پیشین:
وضعیت پزشکی:
سوابقفعال محیط زیست

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید