خانه  > slide, آرشیو, زندانیان  >  قطع ارتباط زندانیان سیاسی زندان اردبیل؛ وضعیت نامعلوم محمد صابر ملک رئیسی و سایر زندانیان

قطع ارتباط زندانیان سیاسی زندان اردبیل؛ وضعیت نامعلوم محمد صابر ملک رئیسی و سایر زندانیان

خبرگزاری هرانا - مسئولین زندان اردبیل برای جلوگیری از اطلاع رسانی و طرح مشکلات زندان از سه روز پیش بصورت کامل دسترسی تمامی زندانیان سیاسی این زندان از...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط