وی ادامه داد: “در این حادثه ۱۵ آتش نشان دچار دودگرفتگی شدند که همگی در محل با اکسیژن درمانی و پانسمان جزئی درمان شدند”.

جان باختن یک کارگر جوشکار اهل سنندج در تهران

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بر اساس خبر دریافتی روز شنبه ۱۳۹۶/۵/۱۴ کارگری به نام “تیمور ملای ” در حین جوشکاری در یکی از محلات تهران، از طبقه دهم ساختمانی ده طبقه، سقوط کرده و متاسفانه در دم جانش را از می دهد.

تیمورملای ۲۴ ساله، اهل سنندج و دارای یک فرزند بوده است.