خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > اقلیت های دینی, سایر گروهها  >  یک فعال مدنی: ۲۸ کاندیدای اقلیت مذهبی یارسان در شورای شهر هشتگرد رد صلاحیت شدند

یک فعال مدنی: ۲۸ کاندیدای اقلیت مذهبی یارسان در شورای شهر هشتگرد رد صلاحیت شدند

خبرگزاری هرانا ـ سیاوش حیاتی، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان، گفت “اغلب نامزدهای متعلق به اقلیت یارسان (اهلحق) در انتخابات شوراهای شهر و روستا رد صلاحیت شدهاند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران، یارسان (اهلحق)، آیینی با مناسک عرفانی است که جمعیت پیروانش در ایران بین یک تا دو میلیون نفر برآورد میشود و عمدتا در مناطقغرب و شمال غربی ایران سکونت دارند. «مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان» نام تشکلی از پیروان آیین یارسان است که اهداف خود را«حفظ هویت آیینی»، «رسیدن به آشتی ملی»،«کسب آزادی»، «حق برابری با سایر شهروندان» و «رفع تبعیض‌های همه جانبه» معرفیکرده است.

سیاوش حیاتی، گفت از سی نامزد یارسان برای انتخابات شورای شهر هشتگرد تنها دو نفر صلاحیتشان تایید شده  و صلاحیت ۲۸تن رد شده است.

سخنگوی مجمع فعالان مدنی یارسان، بیست و پنج اردیبهشت ۱۳۹۵، گفت حتی تعدادی از نامزدهای یارسان که مذهب خود راشیعه معرفی کردهاند، نیز رد صلاحیت شدهاند: «شهر هشتگرد جمعیت یارسان قابل توجهی دارد و در شوراهای قبل دو تا سه کرسی هم بهدست آوردهاند، اما امسال حتی صلاحیت کسانی که اصلا خود را یارسان معرفی نکردهاند، هم رد شده است

صلاحیت نامزدهای شورای شهر، بر خلاف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، از سوی شورای نگهبان بررسی نمیشود و هیئتهاینظارت این مسئولیت را به عهده دارد که از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند. در حال حاضر ترکیبی از نیروهای محافظهکارو اصلاحطلب در این هیئتها عضویت دارند. هیئتهای نظارت باید با استعلام از مراجع چهارگانه (ثبت احوال، دادگستری، نیروی انتظامیو وزارت اطلاعات) نسبت به تایید و یا رد نامزدها تصمیم بگیرد.

آقای حیاتی گفت صلاحیت یکی از نامزدهای یارسان در شهر اسلامآباد غرب به دلیل فعالیتهای اعتراضیاش در مقابله با تبعیض،رد شده است: «در اسلامآباد غرب برای اینکه ببینند فضا چقدر تغییر کرده، آقای فرزاد الماسی در شورای شهر نامزد شد ولی به دلیلهمان فعالیتهای مدنی و اعتراضاتش به تضییع حقوق یارسانصلاحیتش رد شد تا ما بفهمیم برای یارسانها شرایط اصلا عوض نشدهاست

اهل حق یا یارسان با نامهای دیگری مانند آیین یاری، کیش حقیقت، طایفه سان، علی اللهی و کاکایی نیز شناخته میشود و به طور عمده درکردستان ایران و عراق پیرو دارد. اگرچه برخی آنها را شاخه ای از تشیع می دانند ولی پیروان آن به مستقل و ازلی و ابدی بودن آیین خوداعتقاد دارند.

سخنگوی مجمع فعالان مدنی یارسان گفت روی کار آمدن روحانی و اصلاحطلبان تفاوتی در بهبود حقوق پیروان یارسان نداشتهاست: «آقای روحانی نتوانسته تفاوتی به وجود بیاورد، حالا یا ارادهاش را نداشته و مهمتر از آن اینکه خیلی از این‌‌‌ تبعیضها ریشه در قانوناساسی دارد که ممکن است در قدرت روحانی هم نباشد

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ در نامه‌‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار رفع تبعیض و بهرسمیت شناخته شدن «آیین یاری» در قانون اساسی شد.

سیاوش حیاتی، بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۵، درباره این نامه گفت: «ما به عنوان یک تشکل از فعالان مدنی پیروان یارسان، اولیننامه را در اسفند ۱۳۹۳ خطاب به رهبری نوشتیم، به این دلیل که تبعیضهایی که علیه جامعه یارسان اعمال میشود، ریشه در قانون اساسیدارد و رفع آن هم در قدرت رهبری است، ولی با گذشت ۱۴ ماه هیچ پاسخی نگرفتیم و همان نامه را دوباره فرستادیم و به اصطلاح پیروزدیم

آقای حیاتی تعریف نشدن به عنوان یک دین و اقلیت رسمی در قانون اساسی و محرومیتهای ناشی از آن را مهم‌ترین مسئله ای خواند کهپیروان آیین یارسان در ایران با آن روبرو هستند: «ما در این نامه ده مورد از مهمترین اشکال نقض حقوق مردم یارسان را نوشتهایم کهمهمترینش مشخص‌نبودن جایگاه حقوقی آیین یارسان در قانون اساسی است، از یک طرف به عنوان یک اقلیت رسمی تعریف نشدیم و ازحقوق خودمان محروم هستیم، از طرف دیگر ما را به صورت شفاهی به عنوان زیرمجموعه‌ای از اسلام و تشیع محسوب می‌کنند ولی ازحقوق مسلمانان و شیعیان هم محرومیم و جز با انکار هویتمان نمی‌توانیم جایی استخدام شویم، ما نه تنها در این سالها هیچ نماینده‌ای درمجلس یا ردههای بالای مدیریتی نداشتیم، بلکه بدون انکار هویت حتی نمیتوانیم مدیر یک دبستان ابتدایی باشیم

در نامه فعالان مدنی یارسان خطاب به رهبر ایران آمده است مانع اصلی برای دست یابی مردم یارسان به حقوقی مانند دیگر ایرانیان، قانوناساسی، به ویژه اصل سیزدهمِ آن است که بی آن که نامی از یارسـان ببرد، فقط زرتشتیان و مسیحیان و کلیمیان را اقلیتهایی می‌شناسد کهدر حدود قانـون، در انجام مراسمِ دینیِ خود آزادند

در بخشی از نامه مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان درباره محرومیت این گروه از استخدام و کار، نیز آمده است: «دستیابی به هرگونهاستخدام را برای این مردم، مشروط به احرازِ دست کشیدنشان از دیـن و فرهنگ و هویتشان کرده‌اند. اگر زمانی هم پی‌ببرند که کارمندیهمچنان بر دین یاری باقی مانده است، فوراً او را از کار اخراج می‌کنند. در واقع، فرزندانِ یارسان، هم زمان با تولدشان و پیش از آن کهتخلفی مرتکب شوند، همگی محکوم به انفصـال دائمـی از خدمت در همه ی ادارات و ارگان ها و سازمان ها و نهادها شده‌اند

مـاده ۲ قانـونِ گزینش (مصوب سال های ۷۴ و ۷۵)، اعتقـاد به دین اسـلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی را شرط لازم برایاستخدام در همه ادارات برشمرده و در مورد دین اسلام نیز التزام عملی به فرایض آن را ضروری دانسته است.

در تیرماه ۱۳۹۴، سعید حیدری طیب نماینده وقت کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، طی یک تذکر کتبی، نسبت به نقض حقوق شهروندیپیروان یارسان اعتراض کرد. این نماینده مجلس نوشت: «با اینکه جمعیت قابل توجهی از استان کرمانشاه را اقلیت یارسان تشکیل میدهد،ولی چه در مراحل گزینش و چه در محاکم قضایی حقوق اساسی و شهروندی آنان نقض می‌شود، شهادت آنها در محاکم قضایی مورد قبولقرار نمیگیرد و در گزینش اداری نیز رد صلاحیت میشوند.

در نامه فعالان مدنی یارسان عنوان شده است که پیروان یارسـان پس از مسلمانان بزرگ ترین جمعیت دینیِ کشورند ولی تاکنوناجازه داشتن نماینده‌ای در مجلس به آن‌ها داده نشده است.

تلاش برای استحاله فرهنگی، مورد توهین قرار گرفتن از تریبون‌های رسمی مذهبی و دولتی، تبعیض در تخصیص بودجه به مناطق یارساننشین، تصرف عبادتگاه و عدم صدور اجازه عبادتگاه‌های جدید و توهین به نمادها و باورهای آیین یارسان از جمله دیگر مواردی است که دراین نامه به آن اشاره شده است.

به گفته آقای حیاتی، برخی از علما و مراجع تقلید شیعه در فتواهایشان پیروان یارسان را «کافر، مرتد و یا نجس» دانسته‌اند: «نجس، کافر ومرتد، این عبارات بار و تبعات شرعی و اجتماعی دارد و خشونت زبانی است که می‌تواند به خشونت فیزیکی بینجامد

حرمت سبیل یا شارب به عنوان نماد یکی از باورهای پیروان آیین یارسان یا اهل حق است، در بخشی از نامه مجمع مشورتی فعالان مدنییارسان آمده است که در ارتش و نیروهای نظامی و یا هنگام اخذ عکس پرسنلی و نظایر آن، پیروان این آیین مجبور به تراشیدن و یا کوتاهکردن سبیل خود می‌شوند که برای آنان توهین‌آمیز محسوب می‌شود.

طی خرداد تا مرداد ماه ۱۳۹۲ سه تن از پیروان آیین یارسان به نامهای حسن رضوی، نیکمرد طاهری و محمد قنبری در اعتراض به آنچهتبعیض و رفتارهای توهین‌آمیز علیه این اقلیت خوانده بودند، اقدام به خودسوزی کردند. این حرکت پس از آن انجام گرفت که سبیل یکزندانی یارسانی به نام کیومرث در زندان همدان به زور تراشیده شد. این اقدام، توهین به آداب و رسوم پیروان این کیش به شمار میرود.پس از این واقعه، یکی از جوانان یارسانی همدان به نام حسن رضوی، به نشانه اعتراض در مقابل فرمانداری همدان اقدام به خودسوزیکرد که بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی چندین روز بعد در بیمارستان درگذشت. در چهاردهم خرداد همان سال، یکی دیگر ازپیروان یارسان به نام نیکمراد طاهری در برابر دوربین، خود را آتش زد و ساعتی بعد جان باخت، محمد قنبری یکی دیگر از پیروان اینآیین نیز پنجم مرداد ۱۳۹۲ در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد و ششم مرداد، به دلیل شدت سوختگی در بیمارستانمطهری تهران جان خود را از دست داد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید