خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها  >  رئیس سازمان زندان ها: حبس در منزل و حبس الکترونیکی به زودی اجرا می شود

رئیس سازمان زندان ها: حبس در منزل و حبس الکترونیکی به زودی اجرا می شود

خبرگزاری هرانا ـ رئیس سازمان زندانها گفت که حبس الکترونیکی و حبس در منزل از جمله طرح هایی است که اقدامات مطالعاتی و همچنین اجرای آزمایشی آن انجام به ز...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط