خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, بهداشت و محیط زیست  >  مهاجرت ۱۳۰ هزار نفر به دلیل خشکی هامون

مهاجرت ۱۳۰ هزار نفر به دلیل خشکی هامون

خبرکزاری هرانا ـ  نه شغل د‌ارند‌، نه د‌رآمد‌ی، حتی د‌رآمد‌ فصلی هم ند‌ارند‌، سلامتی شان هم، زیر سایه باد‌های 120 روزه که به طوفان گرد‌ و غبار تبد‌یل ش...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط