خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > کارگران  >  پایان موفق اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق

پایان موفق اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق

خبرگزاری هرانا – «بیش از ٢۶٠ نفر از کارگران معدن کوشک بافق در استان یزد که به نشانه اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بعضی مزایای جانبی ازابتدای ھفته جاری دست از کار کشیده بودند، با مداخله فرمانداری و اداره کار شھرستان بافق در مذاکره با کارفرما و دریافت وعده پرداخت حقوق معوقه‌شان تا ٢۶ آذر، کار در این معدن را در نوبت کاری صبح پنج شنبه از سر گرفتند.»

به گزارش هرانا به نقل از ایلنا؛ کارگران معدن کوشک با وعد ٔه کارفرما مبنی بر رسیدگی به مطالبات معوقه کارگران به اعتصاب پنج روز گذشته خاتمه دادند و فعلا به کار بازگشته‌اند.گفته می‌شود مدیریت معدن با پرداخت ١ ماه از ٩٠ روز حقوق به تأخیر افتاده کارگران در سومین روز اعتصاب و وعد ٔه رسیدگی به سایر مطالبات تا ٢۶ آذر ماه در پنجمین روز این اعتراض صنفی توانسته است کارگران را متقاعد کند که تا زمان وعده داده شده، به کار بازگردند.

در ھمین رابطه «مھدی طلایی مقدم» فرماندار شھرستان بافق در گفتگو با ایلنا، از پیگیری مطالبات کارگران در فرمانداری بافق خبرداد و گفت: روز گذشته طی جلسه ای که در محل فرمانداری با حضور معاون فرماندار، کارفرمای معدن کوشک، رئیس اداره کار و برخی دیگر از روسای ادارات و نماینده کارگران تشکیل شد، در نھایت مقرر شد که مطالبات حقوقی آبان ماه کارگران معدن کوشک بافق، حداکثر تا ٢۶ آذر ماه پرداخت شود، ھمچنین مقرر شد در جلساتی که در اداره کار تشکیل می‌شود در ارتباط با مواردی از اجرای قانون کار و مشکلات کارگری که جزء خواسته ھای کارگران بود توسط رئیس اداره کار شھرستان بافق بررسی شود.

فرماندار بافق در ادامه افزود: با پیگیریھایی که انجام شد فعلا حقوق یک ماه از مجموع [سه ماه] مطالبات معوقه کارگران توسط کارفرما پرداخت شده، اما باید در نظر بگیریم که باقی خواستهھای کارگران باید به تدریج مرتفع شود و با فرصتی که به کارفرما داد‌ه ایم انتظار داریم سریعا به این مشکلات رسیدگی کنند.

طلایی مقدم اضافه کرد: با توجه به روند جلسه و تصمیمی که در نھایت گرفته شد قرار بر این شد که کارگران از امروز در محل اعتصاب معدن کوشک بافق خاتمه یافت ۱۲/۱۱/۲۰۱۴کار حاضر شوند تا در اسرع وقت بقیه مطالباتشان پیگیری شود. وی تصریح کرد: خوشبختانه با مساعدت کارگران، آنھا فعلابه کار بازگشته‌اند و امیدواریم بارفع مشکلات زود‌تر به مطالباتشان دست یابند.

به گزارش ایلنا، عمده‌ترین مطالبات کارگران معدن کوشک بافق اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، توجه به مسائل رفاھی و رعایت نکات ایمنی و بھداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار و حق پله و تونل، حق جذب سرب و ھزینه ھای غذایی، برخورداری از امنیت شغلی و افزایش مدت قراردادھای منعقده، عدم استفاده از دستگاهھای فرسوده در معدن و ھمچنین استاندارد سازی سیستمھای برق و آب و تھویه و نامناسب بودن امکانات خانه بھداشت، پرداخت اضافه کاری طبق قانون و مواردی از این دست عنوان شده بود.

ھمچنین کارگران خواھان رسیدگی کارفرما به وضعیت پرداخت دیه دو کارگر این معدن که سال گذشته در حین کار در این معدن کشته شده بودند، ھستند. ھمچنین یکی از کارگران معدن کوشک در گفتگویی ضمن ابراز امیدواری از پیگیری روند رسیدگی به وضعیت کارگران این معدن در فرمانداری بافق به ایلنا گفت: در حال حاضر کارگران به امید اینکه وضعیت مطالباتشان توسط فرمانداری دنبال می‌شود و تعھداتی که کارفرما به مسولین داده به کار برگشته اند اما حقیقت این است که ما ھنوز نگرانیھایی داریم که تا وصول مطالباتمان باقی خواھد ماند.

 وی ھمچنین به پرداخت یک ماه از حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: یک ماه از سه ماه حقوق پرداخت شده اما اضافه کاری کارگران به دلیل اعتراض پرداخت نشده است. وی گفت: خواسته ما این است حقوقمان از سوی کارفرما به رسمیت شناخته شود و پس از این اعتراض جدی، اوضاع بھ‌تر از گذشته شود. در عین حال یکی از کارگران این معدن که در بخش زیر زمین مشغول به کار است در ارتباط با شرایط سخت کار در این بخش به ایلنا گفت: روزانه بیش از ۶٠٠ پله را برای رسیدن به زیر زمین طی می‌کنیم و مجددا باز می‌گردیم و تنھا بابت این سختی کار ۶ ھزار تومان در ماه دریافت می‌کنیم و این منصفانه نیست.

وی گفت: علت این اعتراضات عمدتا ناشی از عدم رعایت شأن کارگر توسط کارفرما بود. این کارگر در نظر گرفته نشدن شرایط سختی کار و بیتوجھی به پرداخت به موقع حقوق و مزایا را تنھا یکی از دلایل کارگران برای انجام اعتراض صنفی برشمرد و گفت: ھرچند که کارگران معدن کوشک در بین معادن اطراف با کمترین حقوق و دستمزد کار می‌کنند اما شرایط سخت کار و پرداخت نشدن به موقع حقوق و مزایا یکی از دلایل اعتراض آنھا بود. وی گفت: شاید عمده‌ترین دلیل کارگران برای اعتراض صنفی این بود که می‌خواستند از سوی کارفرما به رسمیت شناخته شوند و حقوق انسانیشان نادیده گرفته نشود.

این کارگر افزود: کدام کارگری می‌خواھد کار را تعطیل کند در حالی که اگر چرخ تولید با رعایت حقوق کارگر بچرخد ھمه سود می‌برند. وی گفت: برای اینکه عمق تعھد کاری کارگران معدن کوشک را بیان کنم، باید بگویم علی رغم اینکه از ابتدای ھفته کارگران در بخشھای مختلف این معدن در راستای اعتراض صنفیشان دست از کار کشیده اند اما با تقسیم کاری که بین خود کارگران  در بخشھای حساس معدن مخصوصا در زیر زمین صورت گرفته برخی از مناطق حساس معدن مثل بخش پمپاژ آب در زیر زمین توسط کارگران ھدایت شد و کارگران این بخشھا برای اینکه آسیبی به معدن که یک سرمایه ملی است نرسد بر سر کار خودحاضر شدند.

این کارگر ادامه داد: ھمه توضیحاتی که دادم نشان دھنده این است که کارگران معدن که جزء سخت کوش‌ترین کارگران در بین صنایع مختلف با سختی کار بالا ھستند نیاز به حمایت بیشتر از سوی کارفرما دارند. و اگر حقوقشان به رسمیت شناخته نشود چارهای جز اعتراض ندارند تا شاید حداقل صدایشان شنیده شود.

گفتنی است، معدن کوشک بافق یک معدن با مالکیت خصوصی است که توسط شرکت معدن بافق (سھامی عام) اداره می‌شود و با بیش از ٣۵٠ کارگر در در فاصله ١۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شھرستان بافق واقع شده.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید