خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, زندانیان  >  ممانعت مسئولین زندان از پرداخت هزینه درمان جهانگیر بادوزاده

ممانعت مسئولین زندان از پرداخت هزینه درمان جهانگیر بادوزاده

خبرگزاری هرانا - مسئولین زندان مرکزی ارومیه (دریا) از پرداخت هزینه درمان جهانگیر بادوزاده طفره رفته و وی را از درمان پزشکی محروم کردند.

بنا به اطلا...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط