خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, زندانیان  >  بازرسی توام با توهین و تخریب در سالن هفت زندان ندامتگاه کرج

بازرسی توام با توهین و تخریب در سالن هفت زندان ندامتگاه کرج

خبرگزاری هرانا - صبح روزجاری ماموران گارد زندان ندامتگاه مرکزی کرج اقدام بازرسی سالن 7 زندان ندامتگاه مرکزی کرج نموده و ضمن این کار وسایل زندانیان را ...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط