خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, کارگران  >  آیت نیافر با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد

آیت نیافر با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد

خبرگزاری هرانا - آیت نیافر فعال کارگری و از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگر�...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط