خبرگزاری هرانا

    خانه  > سایر گروهها  >  نامه وکلای دبیر کانون صنفی معلمان ایران به دولت آبادی دادستان تهران

نامه وکلای دبیر کانون صنفی معلمان ایران به دولت آبادی دادستان تهران

وکلای علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، نامه ای به دادستان تهران نوشته اند و در آن اعتراض خود را به صدور قرار بازداشت برای موکلشان اعلام داشته اند.

باغانی پیش از این در سال ۱۳۸۵ و در پی تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس بازداشت شده و بعد از مدتی آزاد شده بود. وی اخیرا به همراه محمود بهشتی لنگرودی، دیگر عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران به اتهامات واهی مجددا بازداشت گردیده و  هم اکنون دربند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.

نامه ی صادره از طرف وکلای باغانی خطاب به دادستان تهران، در زیر می آید:

بنام خدا

جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

موضوع: اعتراض به قراربازداشت موقت

باسلام

احتراما،اینجانبان پیمان حاج محمودعطارومصطفی ترک همدانی ، باتقدیم وکالت نامه ماخوذه ازآقای علی اکبر باغانی، وکالت خودراازسوی ایشان اعلام و بدین وسیله اعتراض خودرانسبت به قراربازداشت موقت ایشان اعلام می نماییم.

۱-     موکل دبیرکانون صنفی معلمان ایران می باشد. این کانون یکی از نهادهای مردمی بوده که درسال ۱۳۷۸ ، از کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور، پروانه تاسیس و فعالیت دریافت نموده و باتصویب اساسنامه آن توسط وزارت کشور ، فعالیت خودرا بصورت کاملا قانونی ودرراستای ارتقای سطع آموزش و پرورش کشوراسلامیان ایران و نیز منافع آموزگاران ودبیران و قشرفرهنگی کشورانجام داده است.

۲-     در سال زمستان ۱۳۸۵ تعدادی ازفرهنگیان ازجمله آقای باغانی ، در اعتراض به عدم انطباق حقوق و مزایای معلمان باقانون مدیریت خدمات کشوری، درمقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع نمودندکه ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت وپس از آنکه مدت مدیدی ازایشان بی اطلاع بودیم ، مشخص گردیدکه دربازداشتگاه بند ۲۰۹ زندان اوین، درسلول انفرادی بسرمی بردند.

۳-     نهایتا ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، موکل از اکثراتهامات مندرج درکیفرخواست معاون سابق دادستان عمومی وانقلاب (آقای حداد) تبرئه گردیده و صرفاازحیث تبانی درارتکاب جرائم ضدامنیتی به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.

۴-     اکنون مشخص نیست که آقای علی اکبرباغانی چه جرمی رامرتکب شده است که درسالگردشهادت استادشهیدمرتضی مطهری و گرامیداشت معلم ، ایشان بازداشت و پس ازمدتی بی اطلاعی ازوضعیت وی و محل نگهداریش، اخیرا ازطریق تماس باخانواده ازمحل نگهداری او (بند۲۰۹ اوین) مطلع شدیم.

۵-     درملاقاتی که در روزپنج شنبه موکل باخانواده اش در زندان اوین (به صورت تلفن وازپشت شیشه)داشت اظهارنمود که بازپرس رسیدگی کننده به پرونده (که ازهویت ایشان نیز بی اطلاع بود) برای موکل دوماه قراربازداشت موقت صادرکرده است.

۶-     اکنون چنانچه این موضوع صحت داشته باشد اینجانبان بااختیارمندرج دروکالت نامه بشرح زیرنسبت به قراربازداشت موقت موکل اعتراض می نمائیم وچون از شعبه رسیدگی کننده و هویت قاضی محترم آن مرجع بی اطلاع می باشیم،ازحیث مسوولیت حضرتعالی بعنوان دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران که سمت سرپرستی برکلیه قضات شاغل براین دادسراونظارت برحسن اجرای قوانین درآن مجموعه رادارید، اعتراض خودرارسما به محضرمقدس بزرگوارعرضه می داریم تا برابر مقررات ازطریق بازپرس محترم رسیدگی کننده به این اعتراض موردتوجه واقع و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردد.

۷-     جهات غیرقانونی بودن قراربازداشت موقت:

–         مشخص نبودن اتهام منتسبه به موکل.

–         عدم تناسب قراربازداشت موقت بایدباشرایط و اوضاع احوال متهم و شدت مجازات و….

–         ممنوعیت صدرقراربازداشت موقت بمدت بیش ازیکماه(به قراراطلاع ازموکل، قرارصادره بدوا بمدت دوماه تعیین شده است)

–          لزوم تصریح و تفهیم حق اعتراض به قراربازداشت موقت به متهم.

–         لزوم ارسال سریع پرونده به دادگاه بابت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار.

نظربه اینکه قراربازداشت موقت آقای علی اکبرباغانی ،خلاق صریح موادقانون آیین دادرسی کیفری صادرگردیده است(باتوجه به استحضارحضرتعالی به مفاداین قانون و به جهت جلوگیری از اطاله کلام از آوردن شماره موادخودداری گردید)ازمحضرمقدس دادستان عمومی و انقلاب تهران استدعا دارددستورفرمائید پرونده اتهامی موکل درراستای رسیدگی به اعتراض اینجانبان به وکالت ازسوی ایشان به قراربازداشت موقت، دراسرع وقت به دادگاه صالحه ارسال گردد.

بدیهی است ارسال پرونده به دادگاه موجب نقض قراربازداشت غیرقانونی و صدور دستورتعیین قرارتامینی متناسب وخفیفترنسبت به آن ونهایتا آزادی موکل خواهدشد.

ضمنا به جهت اعسار موکل ازپرداخت حق الوکاله، وکالت نامبرده بصورت تبرئی بوده و حق الوکاله ای دریافت نگردید.

ازتصدیعی که بعمل آمدپیشاپیش پوزش می خواهیم.

باتقدیم احترام

پیمان حاج محمودعطار   مصطفی ترک همدانی

وکلای آقای علی اکبرباغانی

 

منبع: دانشجو نیوز

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید