آن‌ها بازداشت نرگس محمدی را مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند.