خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, کارگران  >  فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت چهار کارگر در کرمانشاه و شاهیندژ

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت چهار کارگر در کرمانشاه و شاهیندژ

خبرگزاری هرانا - در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، چهار کارگر در شهرهای...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط