مدیر عامل سازمان آتش نشانی رباط کریم در این خصوص گفت: یک کارگر جوان که در بالای پل عابر پیاده در حال جوشکاری برای نصب تابلو بود، دچار برق گرفتگی شد.

وی افزود: کارگر مذکور روی پل گرفتار شده بود و هر لحظه امکان داشت به پایین سقوط کند که با توجه به حساسیت حادثه، آتش نشانان بلافاصله با تجهیزات، مصدوم را به پایین منتقل کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی رباط کریم تصریح کرد: کارگر مصدوم پس از نجات به عوامل اورژانس حاضر تحویل داده شد.