خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, آرشیو, سایر گروهها  >  صد و شانزدهمین شماره ماهنامه خط صلح منتشر شد

صد و شانزدهمین شماره ماهنامه خط صلح منتشر شد

خبرگزاری هرانا – صد و شانزدهمین شماره از ماهنامه خط صلح به کوشش مدافعان حقوق بشر و جمعی از کنشگران مدنی منتشر شد.
یکی از اهداف توسعه پایدار سازمان مل...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط