«صبح شیراز» که بارها عملکرد مجموعه شهرداری و شهردار شیراز را به نقد کشیده، این بار با شکایت شهردار این شهر و با اتهامات افترا و تشویش اذهان عمومی به دادسرا فراخوانده شده است.

اوج نقد «صبح شیراز» به شهردار، در پاییز گذشته و زمانی بود که استاندار وقت فارس بازنشسته شد و رقابت میان حیدر اسکندرپور و عنایت‌الله رحیمی بر سر استاندار شدن بالا گرفت و در نهایت به موفقیت رحیمی رسید. آن زمان «صبح شیراز» در یادداشتی با عنوان «شهردار دلش با شهر نیست» انتقاد کرده بود که چرا شهردار شیراز به جای تمرکز بر اداره شهر و جلب اعتماد شهروندان و کمک به افزایش سرمایه اجتماعی، در تلاش و رایزنی برای استاندار شدن خود است!.

در هفته‌های گذشته نیز این سایت خبری همپای تعداد قابل توجهی از رسانه‌های داخلی، به موضوع حکم سیل شیراز و محکومیت اسکندرپور پرداخته بود.

مدیر این سایت پیشتر نیز با شکایت محمدهادی ایمانیه، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و از چهره‌های شناخته شده اصولگریان در این شهر، به دادگاه خوانده شده بود که تبرئه شد.