ابراهیمی افزود: “شکارچیان که ۲ نفر بودند با دیدن محیط بانان، اسلحه و پرندگان شکار شده را در داخل آب انداخته و بلافاصله در تماس تلفنی از اسکله بندرگز درخواست کمک کردند. سپس ۲ قایق با ۴ سرنشین به کمک شکارچیان متخلف آمدند و با برخورد به قایق محیط بانان، آن را به گل نشانده و با پارو به سمت محیط بانان حمله ور شدند. متخلفان متأسفانه هر ۴ محیط بان را مصدوم و از صحنه جرم، متواری شدند”.

ابراهیمی گفت: “پس از اعلام درگیری، محیط بانان پاسگاه قلعه پایان به محل مورد نظر اعزام و محیط بانان مصدوم را به بیمارستان شهرستان گلوگاه منتقل شدند و چهار محیطبان شامل نقی عموزاد معاون اداره محیط زیست شهرستان بهشهر از ناحیه دست، محیط بانان مهدی دادار، از ناحیه هردو دست، حسین علیزاده و علیرضا بهرامی نیز از ناحیه، سر، دست، پا و کمر مصدوم شدند و در حال مداوا هستند”.