مدنی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خدابنده اظهار داشت: “شکارچی متواری در کوه‌های اطراف روستای منطش بخش مرکزی شهرستان خدابنده که اقدام به حمل سلام به طور غیر مجاز متعلق به دیگری و شروع به شکار کرده بود پس از تحقیقات فراوان شناسایی و دستگیر شد”.

مدنی افزود: “جرم متخلف شروع به شکار در فصل ممنوعه و حمل سلاح متعلق به دیگری می‌باشد که پرونده در حال رسیدگی در مرجع قضایی شهرستان خدابنده می‌باشد”.

همچنین مدنی گفت: “با همکاری پاسگاه انتظامی محمود آباد شهرستان خدابنده و مأمورین حفاظت محیط زیست شهرستان، متخلفین شکار غیر مجاز در اراضی روستای کهل آباد دستگیر شدند”.

او افزود: “از این شکارچیان تعداد ۷۵ قطعه طرقه و چکاوک به همراه یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دولول کشف و ضبط شد”.

مدنی افزود: “متخلفین بومی بوده که از آنها دو عدد پوکه خالی و یک عدد قشنگ ساچمه ای کشف و پرونده آنها جهت رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان خدابنده ارسال شد”.

بازداشت ۷ شکارچی غیر مجاز در مانه‌و‌سملقان و گرمه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فرجی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مانه و سملقان گفت: “شش متخلف که برای شکار دو راس قوچ وحشی اقدام کرده بودند، دستگیر و دو قبضه اسلحه از آنها کشف شد”.

همچنین رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه نیز گفت: “در گشت و پایش یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در ارتفاعات کوه بهار، یک شکارچی غیر مجاز دستگیر شد”.

احمد صفرزاده، افزود: “در این عملیات، لاشه یک قطعه کبک و یک قبضه سلاح شکاری تک لول غیرمجاز کشف و ضبط و متهم به مراجع قضایی معرفی شد”.

شهرستان های “مانه و سملقان” و “گرمه” در استان خراسان شمالی واقع شده است.