راحله در ادامه گفت: “پس از آن به طرز بی‌رحمانه‌ای کتکم زد و به من تعرض کرد. من قصد داشتم تا از خودرو فرار کنم اما درهای خودرو از داخل باز نمی‌شد تا اینکه در اطراف جاده قزلحصار تلفن همراهش زنگ خورد. وقتی راننده قصد جواب دادن داشت به یکباره به گاردریل خیابان برخورد کرد و با حضور خودروهای گذری توانستم از دست او فرار کنم”.

پس از اظهارات راحله و با توجه به نشانه‌هایی که وی از ظاهر متهم گزارش کرده بود، مأموران خیلی زود راننده را شناسایی و بازداشت کردند و در نهایت صبح دیروز این متهم در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز با ریاست قاضی قیومی به اتهامات «زنای به عنف» و «آزار جنسی» محاکمه شد.

در ابتدای جلسه دادگاه شاکی در جایگاه ایستاد و با تکرار اظهاراتش از قاضی خواست که متهم را به اشد مجازات محکوم کند. پس‌ از او راننده در دفاع از خودش ضمن انکار جرم مدعی شد که تنها به این زن پیشنهاد داده و به او تجاوز نکرده است.

پس از پایان جلسه، با توجه به اینکه متهم در ابتدا به اقدام خود اعتراف کرده بود و همچنین نظریه پزشکی قانونی و استعلام پلیس ۱۱۰ نیز صحت اظهارات شاکی را تأیید می‌کرد، متهم به دستور رییس دادگاه به زندان منتقل شد تا تا قضات پس‌ از شور رأی خود را در خصوص این پرونده صادر کنند.