متهم که همسرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده‌ بود، توسط شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

در جلسه دادگاه، پسران مقتول درخواست قصاص کردند، اما با تلاش هیئت قضایی آن‌ها اعلام کردند راضی به دریافت دیه هستند، ولی در صورتیکه پدرشان حاضر به پرداخت دیه نباشد برای او درخواست قصاص دارند با این حال فعلاً خواسته‌شان قصاص است.

متهم که هویت وی در این گزارش پرویز عنوان شده است، گفت: “قبل از حادثه زمین کشاورزی داشتم که آنرا فروختم و به پسرانم دادم. پولی برای پرداخت دیه ندارم اگر آن‌ها قبول می‌کنند همان پول زمین را به جای دیه قبول کنند”.

در پایان هیئت قضایی وارد شور شد با توجه به مخالفت اولیای‌دم با پیشنهاد پدرشان، متهم به قصاص محکوم شد.