حوالی ظهر روز جاری در جریان اطلاع از خودسوزی یک مرد جوان، ماموران کلانتری ۱۲۱ سلیمانیه برای بررسی موضوع در منطقه پیروزی تهران حاضر شدند. در جریان تحقیقات و با اعلام شاهدان محلی مشخص شد که این شهروند مدتی پیش با پرداخت پول و چند برگ چک، قصد خرید خودرو از یک شرکت لیزینگی داشته اما با گذشت چند ماه از پرداخت هزینه آن، نتوانسته خودرویش را تحویل بگیرد.

این مرد جوان صبح روز جاری جهت پیگیری موضوع به شرکت مربوطه مراجعه کرده و موفق به دریافت خودرویش نشده. وی پس از درخواست بازگرداندن چک از مدیر شرکت و بی نتیجه ماندن آن، در مقابل درب ورودی با ریختن بنزین روی بدنش خود را به آتش کشیده است.

مطابق این گزارش مرد جوان به کمک امدادگران اورژانس برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.