خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, زنان, سایر گروهها  >  مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی: «اسید چند قربانی دیگر باید بگیرد تا همه جدی بگیرند؟»

مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی: «اسید چند قربانی دیگر باید بگیرد تا همه جدی بگیرند؟»

خبرگزاری هرانا - سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران و نبود قوانین پیشگیرانه کافی بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسید پاشی” موید شده است. مجلس اخیرا ...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط