بعد از گذشت ۳۷ سال، خانواده میمندی با بخشش متهم به قتل پدر خود، زندگی دوباره‌ای به او دادند.

این صلح و سازش در مراسمی با حضور مسئولین شهرستان و ریش سفیدان طوایف محلی در منطقه‌ی مهکویه اتفاق افتاد.

شهرستان فیروزآباد از شهرستان‌های استان فارس است.