خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها, کودکان  >  فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تابعیت ایران درآیند

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تابعیت ایران درآیند

خبرگزاری هرانا – یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس گفت که با تصویب کمیسیون قضایی مجلس فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند با ارائه ...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط