خوشبختانه درصد سوختگی بالا نبود و بعد چند ساعت درمان پزشکان وی را ترخیص کردند.

وی در ادامه گفت: “خاله این دختر بچه مدعی بود که زمانی که پدر و مادر این کودک با هم دعوا می کردند ناگهان پدر آب جوش را برروی کودک خود ریخته است”.

بررسی های خبرنگار برنا در خصوص این خبر حاکی از آن است که رفتار خشن پدر با همسر و فرزند خود برای اولین مرتبه نبوده و سابقه همسرآزاری و کودک آزاری متعددی داشته است .