خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها, کارگران  >  کارگران بازداشتی پلی اکریل اصفهان با قید کفالت آزاد شدند

کارگران بازداشتی پلی اکریل اصفهان با قید کفالت آزاد شدند

خبرگزاری هرانا ـ کارگرانی که روز گذشته در جریان تجمع کارگران پلی اکریل بازداشت شده بودند، امروز ظهر به قید کفالت آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا ب...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط