به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از برنا ، حسین اسدبیگی گفت: “مسمومیت کودکان با مواد مخدر یکی از مصداق‌های کودک‌آزاری است که بسیاری از این کودکان از بدو تولد و از طریق مادران معتاد خود گرفتار می‌شود”.

وی ادامه داد: “براساس آمار سال گذشته از سطح بیمارستانها و درمانگاهها، ۸۴۹ کودک مسمومیت با مواد مخدر داشته‌اند و در شش ماهه ابتدایی امسال نیز ۵۷۰ کودک تازه متولد شده در بیمارستان با مواد مخدر مسموم شده اند”.

اسدبیگی گفت: “به طورکلی سال گذشته ۱۱۸۹ کودک مسمومیت با مواد مخدر را داشته اند که از این تعداد ۶۰۰ نوزاد دختر و ۵۸۹ نوزاد پسر گزارش شده است”.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور ادامه داد: “در سال ۹۵، ۶۳۹ نوزاد تازه متولدشده مسمومیت با مواد مخدر داشته و در شش ماه ابتدایی امسال ۴۸۲ کودک معتاد، به دنیا آمده‌اند”.

اسدبیگی گفت: “در سال ۹۵ از میان ۱۱۸۹ کودکی که مسمومیت با مواد مخدر آنها محرز شده، ۴۶۷ نوزاد تحویل به بهزیستی شده، ۶۰ نوزاد تحویل اقوام و ۱۵ نوزاد بر اثر مسمومیت با مواد مخدر فوت کرده است”.