خبرگزاری هرانا

    خانه  > بهداشت و محیط زیست  >  کاشت ۲۰ درخت، مجازات جایگزین شلاق در میبد

کاشت ۲۰ درخت، مجازات جایگزین شلاق در میبد

خبرگزاری هرانا – رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان میبد، در جهت استفاده از مجازات های جایگزین، حکم متهم توهین به مامورین دولتی که پیش تر به شلاق و درج محکومیت در روزنامه محکوم شده بود را به کاشت ۲۰ اصله درخت تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، حمیدرضا زارع، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان میبد در این رابطه گفت: “محکوم این پرونده از جهت بزه توهین به مأمورین دولتی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و به انتشار حکم قطعی در یکی از جراید کثیرالانتشار شهرستان به عنوان مجازات تکمیلی محکوم گردیده بود”.

وی با اشاره به عدم وجود ایراد و اعتراض موثری جهت نقض دادنامه، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، افزود: “با استناد به ماده ۴۰۷ از قانون آیین دادرسی کیفری ، ضمن مردود اعلام نمودن واخواهی و با عنایت به رعایت اصل شخصی و فردی کردن مجازات ها و نظر به رضایت شاکی خصوصی، مجازات تعیین شده متناسب شخصیت متهم نبوده است”.

این مقام قضایی از تبدیل مجازات ۵۰ضربه شلاق به جزای نقدی یک میلیون ریالی خبر داد و اظهار کرد: “در این راستا دادنامه غیابی مبنی بر انتشار حکم محکومیت در جراید کثیر والانتشار به لحاظ رعایت اصل فردی و شخصی کردن مجازات ها و اصل تناسب میان بزه و مجازات، مجازات انتشار حکم را به غرص ۲۰ اصله درخت طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود با نظارت شهرداری، در معابر عمومی شهر و در فصل مناسب و نگهداری و آبیاری آنها به مدت یک سال محکوم گردیده که رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد”.

شایان ذکر است، تبدیل مجازات های فوق و استفاده از مجازات های تأدیبی جایگزین، با استناد به بند الف، پ و ت ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انجام گرفته است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید