خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, اندیشه و بیان, کارگران  >  جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد تبرئه شدند

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد تبرئه شدند

خبرگزاری هرانا ـ جداری فروغی (وکیل جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد) گفت که به موجب دادنامه صادره از شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی (اراک) که ص...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط