در این راستا با توجه به شعار امسال هفته جهانی زمین پاک «درختان برای زمین، زمین برای زندگی» همتا درختی به زمین نشاند تا نشانه‌ای باشد جهت پیوند عمیق محیط زیست و شهروندان.

هدف ازبرگزاری این مراسم انتقال اطلاعات زیست محیطی در قالب، کتاب، کاردستی‌های بازیافتی با درب بطری، نقاشی با موضوع تفکیک از مبداء واهدای کیسه‌های پارچه‌ای جهت جایگزینی کیسه‌های پلاستیکی برای داشتن زمینی پاک به دانش آموزان محیط یار مدرسه نواب صفوی بود.

درخواست دانش آموزان محیط یار از مسئولین محیط زیست این است که کتابی زیست محیطی یا فصلی از یکی از کتاب‌هایشان از پایه اول تا ششم به محیط زیست و موضاعات پیرامون آن اختصاص یابد.