خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, زندانیان  >  دویست و نودو یک مددجو ندامتگاه قزلحصار کرج آزاد شدند

دویست و نودو یک مددجو ندامتگاه قزلحصار کرج آزاد شدند

خبرگزاری هرانا ـ مدیر ندامتگاه قزلحصار گفت براساس بخشنامه ابلاغی و اعمال دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضاییه به منظور کاهش جمعیت کیفری از ابتدای ...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط