خبرگزاری هرانا

    خانه  > کارگران  >  مرگ یک کارگر در سنندج

مرگ یک کارگر در سنندج

خبرگزاری هرانا یک کارگر در سنندج در نبود ایمنی محیط کار و بر اثر ریزش چاه جان خود را از دست داد.

خبرگزاری هرانا یک کارگر در سنندج در نبود ایمنی محیط کار و بر اثر ریزش چاه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز  یکشنبه هجدهم مهرماه جوانی به نام غالب ملایی درروستای ” تودارملا ” از توابع سنندج، هنگام کار بر اثر ریزش چاه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز  یکشنبه هجدهم مهرماه جوانی به نام غالب ملایی درروستای ” تودارملا ” از توابع سنندج، هنگام کار بر اثر ریزش چاه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز  یکشنبه هجدهم مهرماه جوانی به نام غالب ملایی درروستای ” تودارملا ” از توابع سنندج، هنگام کار بر اثر ریزش چاه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز  یکشنبه هجدهم مهرماه جوانی به نام غالب ملایی درروستای ” تودارملا ” از توابع سنندج، هنگام کار بر اثر ریزش چاه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز  یکشنبه هجدهم مهرماه جوانی به نام غالب ملایی درروستای ” تودارملا ” از توابع سنندج، هنگام کار بر اثر ریزش چاه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز  یکشنبه هجدهم مهرماه جوانی به نام غالب ملایی درروستای ” تودارملا ” از توابع سنندج، هنگام کار بر اثر ریزش چاه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز  یکشنبه هجدهم مهرماه جوانی به نام غالب ملایی درروستای ” تودارملا ” از توابع سنندج، هنگام کار بر اثر ریزش چاه جان خود را از دست داد.

 Hra-news.Org

مرگ یک کارگر در سنندج

 

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید