خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, کارگران  >  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران خواستار آزادی ابراهیم مددی و داود رضوی شد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران خواستار آزادی ابراهیم مددی و داود رضوی شد

خبرگزاری هرانا - سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای شرکت واحد و داود رضوی عضو هیئت مدیره را محکوم کرد و خواستار آزادی فو...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط