خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها  >  کشتن نویسندگان را قبول کردند اما اجازه نداریم حرفش را بزنیم

کشتن نویسندگان را قبول کردند اما اجازه نداریم حرفش را بزنیم

خبرگزاری هرانا ـ هفده سال پس از قتل های سیاسی پاییز ۷۷ خانواده های قربانیان همچنان برای برگزاری مراسم بزرگداشت آنها با مشکلات و موانع امنیتی روبرو هست...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط