خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها  >  خودسوزی یک زن تهرانی با بنزین

خودسوزی یک زن تهرانی با بنزین

خبرگزاری هراناـ روز گذشته یک زن تهرانی با بنزین دست به خودسوزی زد و به زندگی خود پایان داد.

خبرگزاری هرانا به نقل از جام، گزارش این پرونده تا این م...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط