خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, کارگران  >  گسترش نارضایتی‌های کارگری در سراسر کشور؛ اعتراض مزدبگیران در چهارگوشه ایران

گسترش نارضایتی‌های کارگری در سراسر کشور؛ اعتراض مزدبگیران در چهارگوشه ایران

خبرگزاری هرانا ـ تجمع کارگران شركت آریا ناران سرچشمه مقابل فرمانداری رفسنجان، اعتصاب یک ماه و نیمه در کارخانه ایران برک رشت، تجمع کارگران کارخانه های ...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط