خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > زندانیان  >  ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ دادگاه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ ﻭ فرزندش

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ دادگاه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ ﻭ فرزندش

خبرگزاری هرانا – قرار است برای مولوی نقشبندی و فرزندش عبدالغفار نقشبندی دادگاه جدیدی با موضوعی نامعلوم برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ماموران امنیتی در زندان زاهدان به مولوی نقشبندی و فرزندش مولوی عبدالغفار نقشبندی اعلام کردند که شنبه هفته آینده قرار است برای ایشان جلسه دادگاهی تشکیل شود.

این درحالی است که ماموران از موضوع برگزاری این دادگاه چیزی به این زندانیان نگفته‌اند.

گفتنی است، در تاریخ ۲۰ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۹۲ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ «ﻗﺘﻞ» ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﻭﯼ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺭﺯﯾﺪﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ ﻭ ۹ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ «ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ» ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ۳ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﺭ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺯﻫﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻀﺮﺍ ﺭﺍﺳﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺯﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮ بی‌ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید