خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۲, 21st of April 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ساعت ۱۵:۵۵:۵۱

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ اعتصاب پرسنل شرکت قطعات توربین شهریار وابسته به توانیر

هرانا؛ اعتصاب پرسنل شرکت قطعات توربین شهریار وابسته به توانیر

خبرگزاری هرانا – در پی اخراج ۴۲ نفر از کارگران شرکت قطعات توربین شهریار وابسته به توانیر استان البرز کارگران این کارخانه از یک هفته پیش تا کنون در اعتصاب بسر می برند.

یکی از فعالان کارگری این کارخانه در گفتگو با هرانا اعلام داشت: “ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎﻡ (ع. ص) ﺍﺯﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﻭﯼ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﻨﯽ ﺭﺍ در این کارخانه ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ تعیین ﺷﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺭﺍ ﭼﭙﺎﻭﻝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.”

وی در ادامه افزود: “از ابتدای ماه جاری با اخراج ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﺴﯿﻨﻬﺎﯼ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺷﺘند موجب بروز ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ سبب کارگران از ﺍﻭﻝ ﻣﺎﻩ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورده ﻭ ﻣﻮﺝ ﺟﺪﯾﺪ اعتصابات ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﺻﺒﺢ ﻭﻋﺼﺮ به ﻣﺪﺕ ﯾک هفته ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.”

ﺩﺭﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﮑﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺧﺮﺍجی شدند.

ﻻﺯﻡ ﺑه ﺬﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﻮﺭﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺀ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید