خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها  >  هرانا؛ آیت الله مقدس و دشمنی با حقوق بشر در ایران / ائلچین حاتمی

هرانا؛ آیت الله مقدس و دشمنی با حقوق بشر در ایران / ائلچین حاتمی

حکومت های توتالیتر مذهبی به حکومت هایی گفته می شود که با تکیه بر ایدئولوژی مذهبی و با اجرای قوانین آن در سطح جامعه، کلیه اشکال و قواعد دموکراتیک را در...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط