خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها  >  سالنامهء آماری نقض حقوق بشر در ایران – ویژهء سال ۲۰۱۱

سالنامهء آماری نقض حقوق بشر در ایران – ویژهء سال ۲۰۱۱

بررسی آماری نقض حقوق بشر در ایران خبرگزاری هرانا - گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات اماری یکسال میلادی (۲۰۱۰-۲۰۱۱) نقض حقوق بشر در ایران است. این گزارش...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط