خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها  >  عبدالکریم سروش و حقوق بشر روایتی از یک نقض غرض

عبدالکریم سروش و حقوق بشر روایتی از یک نقض غرض

آیا می توان پروژه ی فکری عبدالکریم سروش در راستای پالایش متون دینی به نفع مدرنیته ی دموکراتیک را پروژه ای غیر حقوق بشری دانست که با ادعاهای حقوق بشرطل...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط