خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, زندانیان  >  هرانا؛ بی خبری از سرنوشت کاپیتان یعقوب ملکی، زندانی سیاسی

هرانا؛ بی خبری از سرنوشت کاپیتان یعقوب ملکی، زندانی سیاسی

خبرگزاری هرانا - از وضعیت کاپیتان یعقوب ملکی یکی از اعضای شناخته شدهٔ ستاد مهندس موسوی در ارومیه با گذشت ۲۵ روز اطلاعی دردست نیست. بنا به اطلاع گزارشگ...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط